Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

VacaturesCNS Ede bestaat uit 13 basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs

.
Alle CNS-basisscholen werken weliswaar met dezelfde basisprincipes, maar ze zijn wel stuk voor stuk verschillend van karakter.

 • Bijzonder veelzijdig' is onze gezamenlijke missie waar alle 13 CNS basisscholen in  Ede en Bennekom voor staan;
 • Leerkrachten binnen CNS-basisscholen worden gestimuleerd om hun professionaliteit te blijven ontwikkelen;
 • De christelijke identiteit is bij CNS Ede de basis voor het onderwijs.
Als leerkracht bij CNS Ede heb je een afgeronde Pabo-opleiding en ambitie om je verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld met een masteropleiding). Je bent vakbekwaam of hebt potentie om dat niveau te bereiken. Je kiest uit persoonlijke overtuiging voor Christelijk onderwijs en voelt je persoonlijk verbonden met de brede christelijke normen en waarden. Je hebt ervaring met gedifferentieerd lesgeven.

Binnen CNS Ede zorgen we voor goede begeleiding. Als je een starter bent, kun je deelnemen aan het begeleidingstraject voor startende leerkrachten. De beloning is conform de cao PO.

Voor het nieuwe schooljaar zoeken wij enthousiaste

LEERKRACHTEN EN ONDERWIJSASSISTENTEN


Het Nationaal Programma Onderwijs geeft mogelijkheden om extra ondersteuning te bieden aan onze kinderen. Hierdoor kunnen wij naast de reguliere vacatures extra leraren in dienst nemen. CNS Ede zoekt voor het nieuwe schooljaar leerkrachten en onderwijsassistenten met ambitie om maatwerk te bieden aan kinderen.

Voor alle vacatures als leerkracht bij CNS Ede geldt dat het geven van een proefles of een klassenbezoek onderdeel is van de selectieprocedure.

Informatie en solliciteren


Voor meer informatie kun je contact opnemen met Matthijs Jacobsen, Senior HR Adviseur, telefoon 0318-619136. Je motivatiebrief en een actueel CV kun je richten aan sollicitatie@cnsede.nl. Als we mogelijkheden zien, nemen we direct contact op voor een oriënterend gesprek.

Geef in je brief duidelijk aan:

1.      Hoeveel dagen je wilt werken
2.      Naar welke bouw je voorkeur uitgaat

3.      Wanneer je beschikbaar bent

Openstaande vacatures:

Cavaljé

0,1025 fte groep 1/2

0,2 fte groep3/4

0,2 fte groep 7/8      vanaf start schooljaar tot kerstvakantie 1 fte

Caleidoscoop

0,2 fte in groep 6/7

Prins Floris

0,8 fte in bovenbouw

Koningin Beatrix

1 fte in groep 8

Startpunt

0,2 fte ambulante inzetbaarheid

Louise de Coligny

0,6 fte in bovenbouw

De Ontdekking

0,4 fte groep 1/2

De Vlinderboom

0,4 fte groep 1/2a

0,4 fte groep 1/2b

0,4 fte groep 3

0,4 fte groep 5

De Vuursteen

0,2 fte groep 4

0,4 fte groep 8CNS Vervangingspool


Stichting CNS Ede zoekt enkele leerkrachten voor vervanging (2 of 3 dagen per week voor diverse scholen en groepen) 


Als leerkracht in de Vervangingspool verzorg je het aanbod en de aanpak van de lessen en bereidt deze voor. Je stemt de inhoud af op de leerlingen en houdt rekening met individuele verschillen. Je zorgt voor een consequente leiding en begeleiding. Soms verricht je ook klasse- en schoolbrede taken.

Je hebt een afgeronde Pabo-opleiding en ambitie om je verder te ontwikkelen. Je bent vakbekwaam of hebt potentie om dat niveau te bereiken. Je kiest uit persoonlijke overtuiging voor Christelijk onderwijs en voelt je persoonlijk verwant met de brede christelijke normen en waarden. Je hebt ervaring met gedifferentieerd lesgeven, bent consequent en biedt structuur. Je kunt goed samenwerken.

Wij bieden:

Speciaal voor startende leraren biedt CNS Ede een begeleidingstraject waarin je je kunt ontwikkelen naar het niveau van basis bekwaam. Ook herintreders worden begeleid. De beloning is conform de cao PO als leraar L10. In de Vervangingspool krijg je een tijdelijk dienstverband in een omvang naar jouw keuze (2 of 3 dagen per week). Je hebt een vast inkomen, de inzet op scholen wordt geregeld door IPPON.

Informatie en solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Matthijs Jacobsen, Senior HR Adviseur, telefoon 0318-619136. Je motivatiebrief en een actueel CV kun je richten aan sollicitatie@cnsede.nl. Als we mogelijkheden zien, nemen we direct contact op voor een oriënterend gesprek. Het geven van een proefles is onderdeel van de selectieprocedure.

Geef in je brief duidelijk aan:

1.      Hoeveel dagen je wilt werken
2.      Naar welke bouw je voorkeur uitgaat
3.      Wanneer je beschikbaar bent

Bijgevoegd vind je meer informatie over de sollicitatiecode CAO PO >>klik hier

Vacature directeur De Vuursteen (0,8-1,0 fte)De functie

’s Ochtends op het schoolplein word je door twee ouders aangesproken omdat hun kinderen genoten hebben van de weekviering vorige week vrijdag. Jouw persoonlijke verhaal ter overdenking en hoe je samen met de kinderen van groep 7 deze viering hebt vormgegeven kon op veel waardering rekenen. Weekvieringen en het vieren van de christelijke feesten zijn onder andere vormen waarin de christelijke identiteit zichtbaar is.

Nadat je alle kinderen begroet hebt bij binnenkomst, start jij je dag op met het analyserapport van de referentieniveaus van de IB-er. Later vandaag bespreek je deze met haar en enkele teamleden van de bovenbouw. Daarna ga je enkele groepen in voor flitsbezoeken. Je nestelt je achterin de klas naast een paar kinderen. Het is niet alleen leuk om te zien waar iedereen mee bezig is, het geeft je ook overzicht en je kunt de leerkrachten ondersteunen bij de onderwijskundige ontwikkelingen. Je daagt ze uit om te reflecteren, vraagt door, stimuleert vernieuwing en houdt daarbij goed het doel, de doorgaande lijn en gezamenlijke afspraken voor ogen. Terwijl je over de gang terugloopt naar je kamer zie je de pijlers van jullie onderwijs in de praktijk: groepjes leerlingen die zich over hun opdracht buigen en goed samenwerken.

Na schooltijd ga je in gesprek met de collega’s over wat je hebt gezien in de klassen; wat ging goed, waar ben je trots op en wat maakt dat je voor deze aanpak hebt gekozen? En, als je terugkijkt; wat zou je de volgende keer anders doen? Wie of wat heb jij hiervoor nodig? Op deze manier brengen jullie de kenmerken van een lerende organisatie en PLG’s in de praktijk. Tot slot van deze dag wandel je in 10 minuten naar locatie Distelberg waar je samen met de IB-er en de leerkrachten van de bovenbouw in gesprek gaat over de analyse van de referentieniveaus. Je sluit het gesprek af met: tot morgen. Want dan start je jouw dag op de Distelberg.

Bovenstaande is een schets van een willekeurige dag waarin de opdracht voor de komende periode doorklinkt: zorgen dat vanuit gedeeld en gespreid leiderschap de ingezette koers en ontwikkelingen voortgezet en geborgd worden. Het is je basishouding om jezelf, samen met anderen, continu te blijven ontwikkelen. Daarbij maak je gebruik van ieders talent en zet je mensen in hun kracht vanuit gedeeld en gespreid leiderschap.

Wat bieden wij?

Stichting CNS Ede e.o. biedt:

 • Een enthousiast, hardwerkend en betrokken team waarin bevlogen gewerkt wordt vanuit een protestants christelijke levensovertuiging met hart voor de kinderen, reflectief en gericht op ontwikkeling.
 • Betrokken ouders die zich graag inzetten voor de school.
 • Een groeiende school in een modern gebouw in een bloeiende nieuwbouwwijk.
 • Een stimulerende werkplek in een professionele organisatie.
 • Een op ontwikkeling gericht bestuur en een hecht team van betrokken collega-directeuren waar je altijd een beroep op kunt doen.
 • Ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling vanuit CNS Ede.

Schaal

€ 3.459 - € 5.527 | D12 cao PO

Fte

0,8 - 1,0 fte

Informatie over de organisatie

De Vuursteen
De Vuursteen in Ede is een groeiende, christelijke basisschool met twee locaties, gevestigd in de nieuwbouwwijk Kernhem in Ede. Samen met de buitenschoolse opvang Partou vormt De Vuursteen een brede school. Vanuit een warme en betrokken cultuur biedt het team van 33 teamleden dagelijks onderwijs aan 319 kinderen. De missie van De Vuursteen is ‘leren voor het leven’. Het is een ‘Lerende Organisatie’ die continu zoekt naar manieren om het onderwijs te blijven verbeteren en vernieuwen, om zo het kind een leeromgeving te bieden waar hij of zij tot bloei mag komen en zich kan ontwikkelen. De Vuursteen is een Vreedzame school met IPC, werken met PLG’s, spelend en samenwerkend leren als belangrijke pijlers. Het christelijk onderwijs krijgt op een eigentijdse, open manier gestalte.

De levensbeschouwelijke identiteit van De Vuursteen uit zich in zes kernwaarden, die aan de basis van hun visie ligt. Deze kernwaarden gelden als richtsnoer voor het werken en handelen van personeel en leerlingen.

De kernwaarden van De Vuursteen zijn:
• Inspiratie
• Vertrouwen
• Ontwikkeling
• Samen
• Verantwoordelijkheid
• Kwaliteit

Stichting CNS Ede e.o.
CNS Ede is de overkoepelende organisatie voor dertien basisscholen – waaronder één voor speciaal basisonderwijs – in Ede en Bennekom. In totaal bieden de scholen onderwijs aan 2.853 leerlingen. De scholen verschillen in omvang, onderwijsconcept en organisatie. Alle directeuren werken actief samen in een team dat een adviesorgaan is voor het CvB. Zij dragen bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het stichtingsbeleid en voelen zich hiervan mede-eigenaar. CNS Ede vindt de gemeenschappelijke ideële basis voor haar handelen en de inhoud van het onderwijs in de grondslag en de doelen van CNS. Deze zijn weergegeven in de statuten. De protestants-christelijke gezindte is daarbij het uitgangspunt.

De doelstelling van CNS Ede is om het protestants-christelijk onderwijs in de regio Ede en Bennekom te behouden en waar mogelijk te bevorderen. CNS Ede wil de protestants-christelijke levensbeschouwing in het basisonderwijs op een eigentijdse en open manier gestalte geven. Voor CNS Ede telt iedere leerling. Iedere leerling heeft recht op bijzonder goed onderwijs. Het is onze verantwoordelijkheid om leerlingen een veilige, eigentijdse en uitdagende leeromgeving te bieden, die past bij zijn of haar mogelijkheden. Bijzonder goed onderwijs waarin hoofd, hart en handen de leidraad vormen voor onze manier van samenleven, samenwerken en samen leren.

Stichting CNS Ede e.o. heeft haar koers 2018 – 2022 vastgelegd in een Koersplan. Dit plan verwoordt waar wij voor staan en wat onze ambities zijn en is door gezamenlijke inspanning tot stand gekomen.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van CNS-basisschool De Vuursteen en website van Stichting CNS Ede e.o.

Wat vragen wij

Competenties & vaardigheden

 • Als integraal schoolleider werk je vanuit de strategische koers planmatig aan schoolontwikkeling (je bewaakt en evalueert gemaakte afspraken).
 • Je hebt kennis van en ervaring met IPC, PLG, Teamcoachen en de Vreedzame school en bent in staat om dit verder te ontwikkelen en te borgen. Je zet analytisch denkvermogen om in concrete doelen en resultaten.
 • De leerling staat bij jou centraal, je bouwt voort op de reeds ingezette onderwijskundige ontwikkelingen en stuurt blijvend op innovatie.
 • Gedeeld en gespreid leiderschap is jou niet vreemd en je geeft leiding vanuit vertrouwen, gebruikt humor en stimuleert eigenaarschap bij teamleden.
 • Je hebt ervaring om met de juiste balans sturing te geven aan en zichtbaar te zijn op twee locaties.
 • Je ondersteunt de teamleden op een waarderende en inspirerende manier in hun professionele ontwikkeling.
 • Je communiceert proactief en bent benaderbaar en zichtbaar voor kinderen, ouders en teamleden.
 • Je hebt ervaring met profilering van een school in zijn directe omgeving.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding.
 • Je hebt actuele kennis van en werkervaring in het primair onderwijs.
 • Je beschikt over coachende vaardigheden.
 • Je hebt ervaring met het uitbouwen en verder ontwikkelen van de pedagogische- en didactische visie van de school en bij voorkeur met IPC. 
 • Je past binnen de christelijke identiteit van CNS Ede en werkt vanuit het Koersplan.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor CNS-basisschool De Vuursteen. Graag ontvangen wij je cv en motivatievideo van maximaal 2 minuten of motivatiebrief uiterlijk 3 mei 2021 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze pagina.

Jouw motivatievideo kun je het beste uploaden in een besloten omgeving zoals youtube of vimeo. De link hiervan zet je in een document dat je upload bij “motivatiebrief”.

Na de video/briefselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken door middel van videoconference of op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de selectiecommissie (SC) en benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland in mei 2021.

Belangrijke data
Sluitingsdatum: 3 mei 2021
Voorgesprekken ScoliX: 6 en 7 mei 2021
1e gesprek SC: 11 mei 2021
1e gesprek BAC: 17 mei 2021

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Don Koehorst via donkoehorst@scolix.nl of 020 737 00 61.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

LET OP: Alle data onder voorbehoud van eventuele verdere ontwikkelingen i.v.m. het coronavirus. Videoconference kan ingezet worden tijdens de procedure.

Ingangsdatum

01-08-2021

 

© Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work