Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Vacatures

 

CNS Ede bestaat uit 14 basisscholen, waaronder één school voor Speciaal Basisonderwijs.

Alle CNS-basisscholen werken weliswaar met dezelfde basisprincipes, maar ze zijn wel stuk voor stuk verschillend van karakter.

Alle CNS basisscholen werken vanuit dezelfde basisprincipes:

-          De christelijke identiteit is bij CNS de basis voor het onderwijs;

-          'Bijzonder veelzijdig' is onze gezamenlijke missie waar alle 14 CNS basisscholen in   
           Ede en Bennekom voor staan;

-          Leerkrachten binnen CNS scholen worden gestimuleerd om hun professionaliteit te  
           blijven ontwikkelen.

Als leerkracht bij CNS Ede heb je een afgeronde Pabo-opleiding en ambitie om je verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld met een masteropleiding). Je bent vakbekwaam of hebt potentie om dat niveau te bereiken. Je kiest uit persoonlijke overtuiging voor Protestants-Christelijk onderwijs en voelt je persoonlijk verbonden met de brede christelijke normen en waarden. Je hebt ervaring met gedifferentieerd lesgeven.

Binnen CNS Ede zorgen we voor goede begeleiding. Als je een starter bent, kun je deelnemen aan het begeleidingstraject voor startende leerkrachten. De beloning is conform de cao PO.

Voor alle vacatures bij CNS Ede geldt dat het geven van een proefles of een klassenbezoek onderdeel is van de selectieprocedure.

Op dit moment hebben wij de volgende vacatures open staan: 
Op deze pagina vind je de vacatures voor leerkrachten. Overige vacatures vind je onderaan deze pagina. 

 

 CNS Vervangingspool

-          Doorlopend

Stichting CNS Ede zoekt enkele

Leerkrachten voor vervanging (2 of 3 dagen per week voor diverse scholen en groepen) 

Als leerkracht in de Vervangingspool verzorg je het aanbod en de aanpak van de lessen en bereidt deze voor. Je stemt de inhoud af op de leerlingen en houdt rekening met individuele verschillen. Je zorgt voor een consequente leiding en begeleiding. Soms verricht je ook klasse- en schoolbrede taken.

Je hebt een afgeronde Pabo-opleiding en ambitie om je verder te ontwikkelen. Je bent vakbekwaam of hebt potentie om dat niveau te bereiken. Je kiest uit persoonlijke overtuiging voor Protestants-Christelijk onderwijs en voelt je persoonlijk verwant met de brede christelijke normen en waarden. Je hebt ervaring met gedifferentieerd lesgeven, bent consequent en biedt structuur. Je kunt goed samenwerken.

Wij bieden

Speciaal voor startende leraren biedt CNS Ede een begeleidingstraject waarin je je kunt ontwikkelen naar het niveau van basisbekwaam. Ook herintreders worden begeleid. De beloning is conform de cao PO als leraar L10. In de Vervangingspool krijg je een tijdelijk dienstverband tot 31 juli 2020 in een omvang naar jouw keuze (2 of 3 dagen per week). Je hebt een vast inkomen, de inzet op scholen wordt geregeld door IPPON.

Informatie en solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Matthijs Jacobsen, Senior HR Adviseur, telefoon 0318-619136. Je motivatiebrief en een actueel CV kun je richten aan sollicitatie@cnsede.nl. Als we mogelijkheden zien, nemen we direct contact op voor een oriënterend gesprek. Het geven van een proefles is onderdeel van de selectieprocedure.

Geef in je brief duidelijk aan:

1.      Hoeveel dagen je wilt werken

2.      Naar welke bouw je voorkeur uitgaat

3.      Wanneer je beschikbaar bent

Bijgevoegd vind je meer informatie over de sollicitatiecode CAO PO:

   Sollicitatiecode_cao PO 2018-2019.pdf

 

 

Vacature intern begeleider Cavaljé 0,4 fte

 

Stichting CNS Ede is een Protestants Christelijke onderwijsorganisatie die eigentijds goed onderwijs verzorgt aan ongeveer 2800 leerlingen. CNS heeft 13 reguliere basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs. Er werken ruim 275 mensen op de scholen en het stafbureau.

CNS Basisschool Cavaljé is met een oorsprong in de 19e eeuw de oudste school van Ede en in één van de nieuwste schoolgebouwen van Ede. Momenteel zitten er 147 leerlingen op onze school, verdeeld over zes groepen.

De afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan het inrichten van een goede zorgstructuur en deze zal verder versterkt en geborgd moeten worden. Als team willen wij de investeringen van de afgelopen jaren borgen en blijven ontwikkelen. Momenteel staat ‘zicht op ontwikkeling’ centraal en zijn wij bezig met het effectief aanpassen (o.a. door middel van EDI en differentiatie) van ons onderwijs op basis van de in kaart gebrachte onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Met een klein en enthousiast team werken wij dagelijks aan het vormgeven van goed onderwijs voor onze leerlingen.

Wij zoeken een:

Intern begeleider (0,4 fte)

die aansluit bij wat reeds ontwikkeld is en dit verder met ons gaat vormgeven en de successen borgt. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de ontwikkelings- en onderwijsverwachtingen hoog zijn en de doelen realistisch.

Als intern begeleider op de Cavaljé werk je niet alleen, maar word je ondersteund door de verschillende coördinatoren en specialisten die onze school rijk is. Op onze school zijn een taal-, een leescoördinator en een gedragsspecialist werkzaam. Samen met deze gespecialiseerde leerkrachten en de directeur trek je de kar op het gebied van leerlingenondersteuning, schoolontwikkeling en coaching van leerkrachten. Ook vertegenwoordig je onze school bij externe overleggen met onder andere het Samenwerkingsverband en maak je deel uit van het netwerk van intern begeleiders bij CNS Ede voor scholing, intervisie en overleg.

Jouw focus ligt op het verder ontwerpen, inrichten en uitvoeren van een beredeneerd en goede ondersteuningsstructuur voor onze leerlingen. Je coacht de leerkrachten bij het planmatig analyseren van resultaten en maakt met hen afspraken over gerichte interventies op groeps- en/of leerling niveau. Daarnaast staat bij het coachen het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht centraal. Je coacht hen bij de uitvoering van deze interventies en het toepassen van de principes van Handelingsgericht Werken in de groep en het contact met ouders.

Spreekt bovenstaande jouw aan? Solliciteer dan voor de functie van  Intern Begeleider op de Cavaljé! Een uitbreiding naar drie dagen, waaronder één dag lesgevende taken behoort ook tot de mogelijkheden.

Wat vragen wij van jou?

 

 •     Je hebt een erkende afgeronde IB opleiding of een Master SEN diploma en bij voorkeur een aantal jaren aantoonbare ervaring in de rol van Intern Begeleider.
 • Je beschikt over bovengemiddelde leerkrachtvaardigheden. Je bent in staat op basis van lesbezoeken en overleggen met de leerkrachten, de leerkrachten te voorzien van feedback waarvan hun leerlingen en zij zelf profiteren ten behoeve van goed onderwijs. 
 • Je hebt een duidelijke visie op de ondersteuningsstructuur in een schoolorganisatie en neemt opbrengst- en  handelingsgericht werken daarin als uitgangspunt.
 • Je hebt een zelfstandige werkhouding, denkt en handelt proactief, bent flexibel en werkt oplossingsgericht.
 • Je bent een teamplayer en vindt samenwerking en goed contact met collega’s belangrijk.
 • Je hebt een enthousiaste uitstraling en bent gemotiveerd als intern begeleider onderdeel uit te maken van ons team.
 • Je bent in contact met collega’s, ouders, leerlingen en externe specialisten sociaal en communicatief vaardig.
 •  Je hebt een helikopterview en ziet daardoor goed wat de behoeften en mogelijkheden van de school zijn. Hier speel je op in vanuit een analytische, realistische en praktijkgerichte houding.
 •  Je bent ervan overtuigd dat de ‘leerkracht ertoe doet’ en geeft daarom de leerkrachten ruimte zichzelf te ontwikkelen, waarbij jij een coachende rol hebt

 

 • Ook draag je bij aan een verdere professionalisering van het team door ze onder andere up-to-date te houden over ontwikkelingen betreft leerlingenondersteuning.

 

 • Begeleiden en coachen van leerkrachten wat betreft pedagogisch en didactisch handelen.
 • Taken ten aanzien van onderzoek, dit betekent het interpreteren van onderzoek, onderzoeken of arrangementen initiëren maar ook het maken van trensanalyses en het organiseren van de daarbij behorende ondersteuningsmogelijkheden.
 • Beheersmatige taken, dit betreft het opzetten en onderhouden van het administratiesysteem (parnassys), ontwerpen van documenten en dossiervorming.
 • Een innoverende rol in het kader van schoolontwikkeling waarbij je nauw samenwerkt met de directeur (managementteam)
 • Het oppakken van taken ten aanzien van het samenwerken met externen. Dit betreft ondersteunen bij overleg tussen ouders/ verzorgers en leerkracht, coördinatie met externen in verband met onderzoeksaanmeldingen, participeren in het IB-netwerk.
 • Je bent in staat te reflecteren op je eigen handelen en neemt verantwoordelijkheid voor je aandeel in de samenwerking.

 

 

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. De beloning valt binnen de cao PO. In de toekomst kun je in overleg ook ingezet worden op andere scholen binnen de stichting. Een combinatie met lesgevende taken is bespreekbaar.

Informatie

Voor meer informatie over onze school kun je kijken op www.cavalje.cnsede.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Natalie de Baat, directeur a.i. van CNS De Cavaljé via telefoonnummer 0318-613462 (maandag, donderdag en vrijdag) of directie@cavalje.cnsede.nl

Solliciteren    

De werving vindt zowel intern als extern worden uitgezet.

 

Je sollicitatie met motivatie, visie op leerlingenondersteuning en een actueel CV kun je voor maandag 8 maart richten aan Matthijs Jacobsen, senior HR adviseur via m.jacobsen@cnsede.nl

 

© Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work