Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Contact

Stichting voor CNS Ede e.o.
Horapark 3
Postbus 8109
6710 AC Ede
T: 0318 - 619 136
info@cnsede.nl

Nieuws

Meer nieuws

Werken bij CNS

Stichting CNS Ede e.o. is een Christelijke onderwijsorganisatie voor eigentijds goed primair onderwijs. Op 13 basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs zitten circa 3000 leerlingen, er werken ongeveer 320 mensen. Wij bieden goede begeleiding aan startende leerkrachten, zij-instromers en herintreders.

CNS Ede stimuleert duurzame schoolontwikkeling. Dit houdt in dat het onderwijs op onze scholen samenhangend, betekenisvol en kwalitatief hoogwaardig is.

Het onderwijs op CNS-scholen is samenhangend omdat het de persoonsvorming en de ontwikkeling van de intellectuele vaardigheden van leerlingen in samenhang benadert. Directie en leraren werken vanuit betrokkenheid en persoonlijke betekenisgeving. Zij stimuleren, zijn nieuwsgierig naar wat in de buitenwereld speelt, staan open voor vragen van ouders en van de samenleving, en vertalen externe invloeden naar wat goed is voor de leerlingen en het onderwijs op de eigen school. Duurzame schoolontwikkeling veronderstelt systeemdenken, waarbij een verandering invloed heeft op het systeem als geheel en niet slechts op een onderdeel ervan. Het is belangrijk om de samenhang en de relaties binnen dat systeem goed te begrijpen. Samen leren, het motto van dit koersplan, is de basis voor duurzame schoolontwikkeling.

 

Onze scholen willen het beste voor leerlingen en werken opbrengstgericht. Directie en leraren werken op elke school vanuit een gemeenschappelijke visie, vanuit doelen en resultaten om het onderwijs verder te optimaliseren. Zij bewaken de kwaliteit van het onderwijs op planmatige wijze en evalueren periodiek de resultaten. Onze scholen realiseren een klimaat waarin alle leerlingen worden uitgedaagd te leren naar vermogen.

Leraren zijn vakmensen. Zij beheersen complexe vaardigheden op het gebied van lesgeven en hebben goede pedagogische kwaliteiten. Een belangrijk deel van de lestijd is voor taal, lezen en rekenen. Leraren betrekken leerlingen op actieve wijze en geven duidelijke feedback aan leerlingen om het leren te stimuleren. Leraren hebben goed zicht op de ontwikkeling van leerlingen en werken opbrengstgericht.

 

 

© Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work