Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Contact

Stichting voor CNS Ede e.o.
Horapark 3
Postbus 8109
6710 AC Ede
T: 0318 - 619 136
info@cnsede.nl

Nieuws

Meer nieuws

Missie en visie

CNS Ede is een stichting voor Protestants-Christelijk onderwijs. Dat betekent dat wij in ons handelen willen uitgaan van de verhalen in de Bijbel en dat we daarbij een voorbeeld nemen aan wat Christus ons heeft geleerd.
Centraal staan voor ons de Bijbelse waarden als naastenliefde, barmhartigheid en gerechtigheid.

CNS ziet het als de pedagogische opdracht van de basisscholen om de kinderen een veilige en uitdagende leeromgeving te bieden. Een omgeving, waarin kinderen leren zelfstandig keuzes te maken. De slogan van CNS is 'Bijzonder veelzijdig'. Deze verwijst naar onze status als christelijke onderwijsorganisatie en maakt duidelijk dat wij ook op het gebied van identiteit geloven in veelkleurigheid. Veelzijdigheid zegt ook iets over onze scholen. Geen eenheidsworst, maar ruimte voor lokale inkleuring van het stichtingsbeleid en ruimte voor vernieuwende onderwijsconcepten.

Daarnaast zegt 'Bijzonder veelzijdig' iets over de kwaliteit en vakbekwaamheid van onze leerkrachten. We hebben 'goud' in handen en dat willen we laten zien. Last but not least zegt 'Bijzonder veelzijdig' iets over onze leerlingenpopulatie. Geen kind is hetzelfde. Het dwingt ons er toe ons onderwijs zodanig in te richten dat kinderen hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen.

CNS vindt het belangrijk een gezamenlijk doel voor ogen te hebben. Vanuit een gezamenlijke missie en visie komt CNS met alle basisscholen tot een kader op stichtingsniveau, waarbinnen scholen zich kunnen profileren. Door actieve samenwerking binnen dit kader vormen we een eenheid. CNS maakt zich sterk voor onze christelijke identiteit en het bieden van kwalitatief goed onderwijs.
© Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work