Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Contact

Stichting voor CNS Ede e.o.
Horapark 3
Postbus 8109
6710 AC Ede
T: 0318 - 619 136
info@cnsede.nl

Nieuws

Meer nieuws

Missie en visie

Onderweg naar bijzonder goed onderwijs voor elke leerling

 

Voor CNS Ede telt iedere leerling. Iedere leerling heeft recht op bijzonder goed onderwijs. Het is onze verantwoordelijkheid om leerlingen een veilige, eigentijdse en uitdagende leeromgeving te bieden, die past bij zijn of haar mogelijkheden. Bijzonder goed onderwijs waarin hoofd, hart en handen de leidraad vormen voor onze manier van samenleven, samenwerken en samen leren. Stichting CNS Ede e.o. heeft haar koers vastgelegd in een Koersplan. Dit plan verwoordt waar wij voor staan en wat onze ambities zijn voor de komende vier jaar. Dit plan kwam door gezamenlijke inspanning tot stand. Het is het resultaat van een spreekwoordelijke reis die CNS Ede in 2018 maakte. Als veelzijdige onderwijsorganisatie reizen wij naar bijzonder goed onderwijs. Dat is onze stip op de horizon voor de komende jaren.   

Wie zijn wij en wat vinden wij belangrijk

 
  • Het motto in het logo van CNS Ede is Bijzonder veelzijdig. Dit verwijst naar de grondslag van onze christelijke onderwijsorganisatie en het wordt op allerlei manieren zichtbaar.
  • Wij geloven in God die veelkleurigheid geschapen heeft. Onze organisatie staat open voor iedereen die zich thuis voelt binnen de pluriforme christelijke identiteit. Onze leraren vertellen leerlingen verhalen uit de Bijbel en praten met hen over de betekenis ervan. Zij spiegelen de verhalen aan deze tijd. Het onderwijs op de scholen van CNS Ede is betekenisvol, omdat het een belangrijke persoonsvormende waarde heeft voor leerlingen
  • De kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van onze medewerkers is goed. De organisatie heeft goud in handen en wil dit laten zien. Als onderwijsaanbieder en als werkgever. Het ontwikkelen van individueel en collectief vakmanschap is ons vertrekpunt voor bijzonder goed onderwijs.
  • Onze scholen hebben binnen de gemeenschappelijke kaders veel ruimte voor eigen inkleuring, accenten en onderwijsconcepten. Zij besteden zorg en aandacht aan de christelijke feesten en communiceren met ouders over de wijze waarop de christelijke identiteit vorm en inhoud krijgt. Dat kan per school verschillen. Dat maakt ons bijzonder.
  •  Onze leerlingen ontwikkelen zich allemaal anders. Geen kind is hetzelfde. Daarop sluiten wij aan met onderwijs. Wij dagen onze leerlingen uit om met plezier te leren en succes te ervaren.

CNS1815-02 REISGIDS-Koersplan 2019.pdf

Kernwaarden


Wij hebben vier kernwaarden:

vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap.


 Deze kernwaarden zijn de basis voor onze manier van samenleven, samenwerken en samen leren.


© Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work