Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Contact

Stichting voor CNS Ede e.o.
Horapark 3
Postbus 8109
6710 AC Ede
T: 0318 - 619 136
info@cnsede.nl

Nieuws

Meer nieuws

Identiteit

De stichting CNS vindt de gemeenschappelijke ideële basis voor haar handelen en de inhoud van het onderwijs in de grondslag en de doelen van CNS. Deze zijn weergegeven in de statuten. De protestants christelijke gezindte is daarbij ons uitgangspunt.
We willen in ons handelen uitgaan van de verhalen in de Bijbel. Daarbij wil CNS een voorbeeld nemen aan Christus. Bijbelse waarden als naastenliefde, barmhartigheid en gerechtigheid staan daarbij centraal. De pedagogische opdracht van alle CNS-scholen is om kinderen een veilige en uitdagende leeromgeving te bieden. Hierbij stimuleren we leerlingen om zelfstandig keuzes te maken. Onze identiteit en de protestantse christelijke traditie is de toegevoegde waarde in ons onderwijs. Waarden als respect, verantwoordelijkheid, hulpvaardigheid en zorg zijn daarbij de speerpunten.

De doelstelling van CNS is om het protestants-christelijk onderwijs in de regio Ede en Bennekom te behouden en waar mogelijk te bevorderen. CNS wil de protestants-christelijke levensbeschouwing in het basisonderwijs op een eigentijdse- en open manier gestalte geven. In Ede en Bennekom blijkt voor deze opvatting onder ouders en leerlingen een groot draagvlak te bestaan. Maar dat geldt beslist niet alléén voor protestants-christelijke gezinnen. Ook steeds meer ouders met een niet-christelijke achtergrond vinden het in deze tijd belangrijk dat hun kinderen een vorming krijgen waaraan een christelijke identiteit en christelijke normen en waarden ten grondslag liggen.
De schooldirecties en leerkrachten hebben er mede voor gezorgd dat er een pedagogisch concept is ontwikkeld. Gebaseerd op de protestants-christelijke levensbeschouwing maar tegelijkertijd wel openstaand voor leerlingen uit alle milieus en uit alle culturen.
© Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work