Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Contact

Stichting voor CNS Ede e.o.
Horapark 3
Postbus 8109
6710 AC Ede
T: 0318 - 619 136
info@cnsede.nl

Nieuws

Meer nieuws

Identiteit

 

Het motto in het logo van CNS Ede is Bijzonder veelzijdig. Dit verwijst naar de grondslag van onze christelijke onderwijsorganisatie en het wordt op allerlei manieren zichtbaar.

 

Wij geloven in God die veelkleurigheid geschapen heeft. Onze organisatie staat open voor iedereen die zich thuis voelt binnen de pluriforme christelijke identiteit. Onze leraren vertellen leerlingen verhalen uit de Bijbel en praten met hen over de betekenis ervan. Zij spiegelen de verhalen aan deze tijd. Het onderwijs op de scholen van CNS Ede is betekenisvol, omdat het een belangrijke persoonsvormende waarde heeft voor leerlingen.

Stichting CNS Ede e.o. vindt de gemeenschappelijke ideële basis voor haar handelen en de inhoud van het onderwijs in de grondslag en de doelen van CNS. Deze zijn weergegeven in de statuten. De protestants christelijke gezindte is daarbij ons uitgangspunt.
We willen in ons handelen uitgaan van de verhalen in de Bijbel. Daarbij wil CNS een voorbeeld nemen aan Christus. Bijbelse waarden als naastenliefde, barmhartigheid en gerechtigheid staan daarbij centraal. De pedagogische opdracht van alle CNS-scholen is om kinderen een veilige en uitdagende leeromgeving te bieden. Hierbij stimuleren we leerlingen om zelfstandig keuzes te maken. Onze identiteit en de protestantse christelijke traditie is de toegevoegde waarde in ons onderwijs. Waarden als respect, verantwoordelijkheid, hulpvaardigheid en zorg zijn daarbij de speerpunten.

De doelstelling van CNS Ede is om het protestants-christelijk onderwijs in de regio Ede en Bennekom te behouden en waar mogelijk te bevorderen. CNS Ede wil de protestants-christelijke levensbeschouwing in het basisonderwijs op een eigentijdse- en open manier gestalte geven. Ook ouders met een niet-christelijke achtergrond vinden het in deze tijd belangrijk dat hun kinderen een vorming krijgen waaraan een christelijke identiteit en christelijke normen en waarden ten grondslag liggen.

De schooldirecties en leerkrachten hebben er mede voor gezorgd dat er een pedagogisch concept is ontwikkeld. Gebaseerd op de protestants-christelijke levensbeschouwing, maar tegelijkertijd openstaand voor leerlingen uit alle milieus en uit alle culturen.

© Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work