Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Contact

Stichting voor CNS Ede e.o.
Horapark 3
Postbus 8109
6710 AC Ede
T: 0318 - 619 136
info@cnsede.nl

Nieuws

Meer nieuws

GMR

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) en is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Beide bestaan voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden. De MR houdt zich vooral bezig met nieuw en veranderend beleid op schoolniveau. De GMR doet hetzelfde voor alle scholen die zijn aangesloten bij de stichting.
Het reglement van de medezeggenschap vindt u hier.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit zestien afgevaardigden van de CNS-scholen. De samenstelling van de raad bestaat voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit ouders. De raad vertegenwoordigt alle CNS-scholen en oefent invloed uit op het centrale beleid.

Alle GMR-vergaderingen zijn openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken, maar toehoorders hebben geen spreekrecht. 
Voor verdere informatie kunt u mailen naar gmr@cnsede.nl of op donderdagochtend bellen met het CNS-stafbureau (0318-619136) en vragen naar de secretaris van de GMR, Martine Rittersma

© Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work