Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Contact

Stichting voor CNS Ede e.o.
Horapark 3
Postbus 8109
6710 AC Ede
T: 0318 - 619 136
F: 0318 - 611 118

Nieuws

Meer nieuws

Klachtenregeling

CNS werkt in het kader van de Kwaliteitswet met een klachtenregeling. Tevens zijn we aangesloten bij een klachtencommissie. Hoewel CNS alles in het werkt stelt om een optimaal werkklimaat te realiseren, kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. CNS biedt ruimte aan klachten. Dat bevordert niet alleen de openheid en veiligheid op school, het verbetert ook de kwaliteit van het onderwijs.
De klachtenregeling heeft betrekking op:
-    Agressie;
-    Geweld en pesten;
-    Discriminerend gedrag:
-    Seksuele intimidatie en ander machtsmisbruik.

Op basis van uw klacht, kunnen de klachtencommissie en de vertrouwenspersoon de betreffende CNS-school aanbevelingen doen.
Klik hier voor de volledige tekst van de klachtenregeling.

Indien er zich problemen voordoen, kunt u uw ongenoegen uiten door contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. Zo probeert u het probleem met de betrokkenen en eventueel in overleg met de directeur op te lossen. Lukt dit niet, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de school. Bieden genoemde stappen geen oplossing voor het probleem, dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs. Het adres is: Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH  Den Haag.
© Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work