Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Vacature directeur De Ontdekking (0,8-1,0 fte) 

Vacature schoolleider op De Ontdekking te Ede (0,8 -1,0 fte)Voor CNS-basisschool De Ontdekking zoeken wij zo spoedig mogelijk een schoolleider (m/v) 

Organisatieprofiel
Stichting CNS Ede is de overkoepelende organisatie voor dertien basisscholen – waaronder één voor speciaal basisonderwijs – in Ede en Bennekom. In totaal bieden de scholen onderwijs aan bijna drieduizend leerlingen. De scholen verschillen in omvang, onderwijsconcept en organisatie. Alle schoolleiders werken actief samen in een team dat als adviesorgaan fungeert voor het CvB. Het team draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het stichtingsbeleid en voelt zich hiervan mede-eigenaar.

CNS-basisschool De Ontdekking is van oudsher een school die in een sociaal zwakkere wijk stond. De populatie, de cultuur in het team, de uitstraling van de school en ook het onderwijs zijn veranderd na net aanstellen van de huidige schoolleider (medio 2016. De afstemming van het onderwijs op de leerlingenpopulatie kent nog zijn eigen uitdagingen.    

Functieprofiel
Wat vragen wij van onze schoolleiders?

Onze schoolleiders werken aan goed onderwijs vanuit verschillende taken en verantwoordelijkheden. De basis hiervan is opbrengstgericht systeemleiderschap. Een optimaal werkende tandem tussen de schoolleider en intern begeleider is een basisvoorwaarde. Hoewel wij ons allemaal verantwoordelijk voelen voor de onderwijskwaliteit vraagt dit een voortdurend proces van reflectie op de rollen van schoolleider, intern begeleider en leerkrachten.

We zoeken binnen CNS schoolleiders die samen optrekken vanuit eigen verantwoordelijkheden. Dat houdt ook in dat onze schoolleiders ruimte geven aan de intern begeleider en teamleden, willen sparren, kennis en observaties willen delen en hun best doen om vanuit dezelfde taal te spreken en elkaar te willen begrijpen.

Binnen CNS Ede zijn wij er trots op dat de scholen uitblinken in goede zorg voor leerlingen en het prettige pedagogische klimaat, gericht op goede opbrengsten, wordt gewaardeerd. Onze schoolleiders voelen een sterke betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor deze zaken op zowel school- als bovenschools niveau.

Op De Ontdekking vragen de volgende aspecten jouw aandacht

Leiderschap
Jij bereidt de school voor op toekomstige groei en herkent de kansen die deze
        groei met zich meebrengt. Je hebt ook oog voor de risico’s van snelle groei.
Jij bewaakt en vergroot de verbinding tussen teamleden in een groeiend en
        veranderend team.
Jij stimuleert het gevoel van verbondenheid met CNS Ede binnen de school en
        het gevoel van verbondenheid van CNS Ede met de school. Je bent een
        voorbeeld in de stichting en in de school. 
Jij ziet de potentie en kwaliteiten van je personeelsleden en hebt het lef om deze
        talentgericht in te zetten en geeft ruimte voor ontwikkeling

Onderwijs
Jij faciliteert een missie/visie-herijking die leidt tot nieuwe gedeelde taal en
        strategische keuzes als kader voor alles wat in de school gebeurt.
Jij zoekt proactief samen met je team naar een vertaling van deze visie naar goed
         onderwijs aansluitend bij de leerlingenpopulatie en passend bij de urgentie in de
         verschillende bouwen. 

Ouders
Jij kunt ouders in hoge mate betrekken bij een school in de wijk met aandacht
        voor wederzijdse verantwoordelijkheden.
Jij brengt ouders bij elkaar in de school als onderdeel van betrokkenheid bij de
        school en saamhorigheid in de school.

Cultuur
Jij zorgt voor een doorontwikkeling van een cultuur van openheid en
        professioneel gedrag. Je maakt hierbij gebruik van de gedrevenheid en
        bevlogenheid van het team.
Jij bent een voorbeeld in vernieuwing, professionaliteit, kennisontwikkeling en
         nieuwsgierigheid.
Jij bewaakt en stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van leerkrachten en de
        autonomie die het team op dit moment toont.

Overig
Jij onderzoekt de managementstructuur op toekomstbestendigheid en past deze
        eventueel aan waar nodig. 
Jij weet hoe je om moet gaan met de verschillen tussen een christelijke
        wijkschool waarbij kinderen en ouders vanuit allerlei achtergronden zich van harte
        welkom weten en voelen, zonder de identiteit van de school te verliezen.

Functie-eisen
Wij zoeken een schoolleider die:

onderwijskundig onderlegd is en over ervaring in het onderwijs beschikt;
leidinggevende ervaring heeft in het onderwijs, bij voorkeur op een groeischool;
beschikt over de benodigde senioriteit;
in het bezit is van het schoolleidersdiploma of bereid is de opleiding voor   
        schoolleider te volgen;
zich voor meerdere jaren aan de school wil verbinden;
de christelijke identiteit van de school kan uitdragen en deze identiteit verbindend
        in kan zetten; 
een actieve bijdrage kan leveren op diverse beleidsterreinen binnen CNS Ede. 

Competentieprofiel
Wij zoeken een schoolleider die de volgende competenties beheerst:
Visie
Innovativiteit
Ontwikkelingsgericht leidinggeven
Conceptueel denken
Analytisch denken
Organisatiesensitiviteit
Plannen en organiseren

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden jou:
een enthousiast en divers team;
ondersteuning op bovenschools niveau op het gebied van HRM, kwaliteit,
        financiën, huisvesting en ICT;
salariëring volgens cao po D12;
benoemingsomvang fte 0,8-1,0 (voorkeur voor fulltime). 

Contactinformatie
Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met:  
Arjo de Groot,
a.degroot@onderwijsinterimdesk.nl,
(06-36033598).

Procedure
Deze procedure wordt begeleid door de Onderwijs Interim Desk.
Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 10 oktober 2021.
De planning van de gesprekken is als volgt:
Woensdag 13 oktober overdag: eerste gespreksronde
Woensdag 27 oktober overdag: tweede gespreksronde
Week 44: assessment (optioneel) en arbeidsvoorwaardengesprek

U kunt reageren door te mailen naar:

a.degroot@onderwijsinterimdesk.nl

Media
  • CNS logo-CNS-klein-FC
© Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work