Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

De Ontdekking op ENKA mag groeienHet afgelopen jaar is de sterke leerlingengroei op De Ontdekking onderwerp van gesprek geweest. De gemeente Ede heeft uitvoerig gekeken naar mogelijke oplossingen voor het ruimtegebrek en is daarover veelvuldig in gesprek geweest met het bestuur van CNS Ede, de school en andere betrokkenen.

Vanaf de start van de bouw van de ENKA-wijk wezen alle prognoses erop dat de wijk mogelijk te klein zou zijn voor het vestigen van een school. Meerdere onderwijsorganisaties hebben naar de haalbaarheid hiervan gekeken. Uiteindelijk heeft CNS Ede de stap genomen om CNS-basisschool Oranje Nassau naar de ENKA-wijk te verplaatsen. Dit zorgde eveneens voor een betere spreiding van scholen binnen Ede. De Oranje Nassau heeft na de verhuizing naar het Kantinegebouw op het ENKA-terrein de naam CNS-basisschool De Ontdekking aangenomen.

Al tijdens de bouw van de school werd, op basis van het aantal aanmeldingen, duidelijk dat de school meer leerlingen mocht verwachten dan eerder voorspeld.

Daarom is er tijdelijk gezorgd voor extra lokalen in het Poortgebouw. De gemeente Ede heeft in een eerder stadium al kunnen toezeggen dat deze 4 lokalen in het Poortgebouw op termijn zullen worden gehuisvest in Het Kantinegebouw.

Nu kunnen wij u het heugelijke nieuws mededelen dat het College van Burgemeester en Wethouders een positief besluit heeft genomen dat er in Het Kantinegebouw in totaal 8 extra lokalen worden gerealiseerd voor CNS-basisschool De Ontdekking, voor een periode van 10 jaar. Dat zijn nog eens 4 lokalen extra bovenop de huidige capaciteit. De gemeente Ede heeft deze stap genomen, omdat veruit de meeste kinderen die naar de Ontdekking komen uit de ENKA-wijk komen. Zij kunnen door deze uitbreiding in hun eigen wijk naar school blijven gaan, waarmee ook de verkeersstromen beperkt blijven.

Wij hopen dat met het goede nieuws van de uitbreiding van de school de wachtlijst voor de school straks aanzienlijk wordt verkleind, mogelijk zelfs wordt opgelost.

Op dit moment wordt er gekeken naar de realisatie van de bouw van de 8 extra klaslokalen, en de bijbehorende voorwaarden voor de bouw. De verwachte oplevering is in het tweede kwartaal van 2022.

 Via school wordt u de komende periode geïnformeerd over de voortgang van de bouw. Met het oog op de pandemie en de komst van deze extra lokalen zal een officiële opening van de school worden uitgesteld tot na de oplevering van de lokalen op de verdieping. 


Lees hier het krantenartikel:
CNS-basisschool De Ontdekking mag groeien in voormalig ENKA-Kantinegebouw | EdeStad

 

 

 

 

Media
  • logo De Ontdekking
© Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work