Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Directeur in opleiding 0,6 fte
Stichting CNS Ede is de overkoepelende organisatie voor dertien basisscholen – waaronder één voor speciaal basisonderwijs – in Ede en Bennekom. In totaal bieden de scholen onderwijs aan 2.853 leerlingen. De scholen verschillen in omvang, onderwijsconcept en organisatie. Alle directeuren werken actief samen in een team dat een adviesorgaan is voor het CvB. Zij dragen bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het stichtingsbeleid en voelen zich hiervan mede-eigenaar. CNS Ede zoekt per 

1 december 2020 een:

Directeur in opleiding -  0,6  fte

‘Een toekomstig directeur met visie en verbindende kwaliteiten’

Onze nieuwe directeur is iemand die onderwijsinhoudelijk zijn/haar sporen heeft verdiend in het basisonderwijs. Onder begeleiding van een ervaren CNS-directeur ga je aan de slag als directeur
-in opleiding- op de Cavaljé. Je leert het vak, bent het gezicht van de school voor betrokkenen en stuurt belangrijke processen. Zo groei jij, bij gebleken geschiktheid, binnen twee jaar door naar integraal, eindverantwoordelijk directeur van de Cavaljé. Jij, als onze nieuwe leider, bent onderwijskundig sterk. Je bent daadkrachtig, pro-actief en kan makkelijk schakelen tussen de praktijk van alledag, hebt een benodigde helicopterview en geeft samen met het schoolteam vorm aan de toekomst van de school.

CNS-basisschool De Cavaljé is een fijne school in Ede en - met een oorsprong in de 19e eeuw - tevens de oudste school van de gemeente. Wij verzorgen onderwijs aan ongeveer 135 leerlingen in een prachtig nieuw gebouw. De school staat voor…

Een school waar de focus ligt op goed onderwijs. 

Wij vinden het belangrijk dat een leerling op onze school een optimaal reken- taal- en leesniveau ontwikkeld, op eigen niveau. Daar bedoelen wij mee dat wij hoge doelen en verwachtingen stellen, maar differentiëren in tempo en aanbod om dit passend te maken voor iedere leerling. Dit betekent dat we naast een basisaanbod ook een verrijkend en verdiepend lesprogramma aanbieden aan onze meer- en hoogbegaafde leerlingen en een intensiever aanbod voor leerlingen die werken met een eigen leerlijn. Naast het aanbieden van de basisvakken bieden wij ook Engels aan en de zogenaamde ‘zaakvakken’ biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek.

Een school die kunst- en cultuur een belangrijke plek in laat nemen binnen het lesprogramma.
In een actieve samenwerking met Cultura verzorgen wij workshops voor de leerlingen op het gebied van beeldende vorming, theater, dans en andere kunstdisciplines. Wij besteden mede hierdoor aandacht aan de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen en dagen hen uit creatief te zijn in doen én denken. 

Een centrumschool midden in Ede.
Als centrumschool zitten wij midden in de samenleving. Wij maken hier dan ook graag actief gebruik van door onze buren te betrekken bij onze school, de ondernemers in het centrum en theater en kunstcentrum Cultura. We werken daarnaast nauw samen met allerlei instanties als Auris, het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei, Centrum Jeugd en Gezin, GGD, logopedist en meer. Dit alles met de ontwikkeling van onze leerlingen centraal.

Een school met historie én toekomst.
De Cavaljé is de oudste school van Ede opgericht door – u raadt het al - de heer Cavaljé. Deze eigenaar van een deftige dameshoedenzaak in Amsterdam schonk de grond aan de school met als doel het oprichten van een basisschool met een Christelijke grondslag. Een flink aantal jaren laten staat onze school nog steeds op deze grond, maar dan in een nieuw schoolgebouw. Wij nemen de rijke historie mee en richten onze blik op de toekomst.

 Onze nieuwe directeur:

§  heeft onderwijskundige ervaring en heeft de schoolleidersopleiding net afgerond of volgt een schoolleidersopleiding;

§  is een coachend leider, die de mens achter de professional ziet;

§  is zichtbaar en communiceert heel helder en transparant richting alle geledingen;

§  speelt in op toekomstige ontwikkelingen, heeft een vernieuwende visie en werkt aan een professionele cultuur;

§  is een echte verbinder;

§  sluit aan bij de christelijke identiteit van onze scholen.

 Wij bieden:

§  een betrokken, hardwerkend én gezellig team;

§  een traject waarin iemand zich kan ontwikkelen tot eindverantwoordelijk schoolleider;

§  betrokken ouders die zich graag inzetten voor de school;

§  een hecht samenwerkend directeuren team met professionele ondersteuning vanuit het stafbureau;

§  salariëring volgens cao po, uiteindelijk uitkomend in schaal D12.

 Deze procedure zal gelijktijdig intern en extern worden geworven, waarbij interne kandidaten of (oud) medewerkers die de afgelopen 3 jaar bij CNS Ede de schoolleidersopleiding hebben afgerond, bij gelijke geschiktheid voorrang genieten boven externe kandidaten. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Een uitgebreide profiel- en situatieschets rondom deze vacature vindt u in de bijlage.

Uw brief en curriculum vitae kunt u versturen naar m.jacobsen@cnsede.nl onder vermelding van 'sollicitatie directeur Cavaljé'.

Voor meer informatie over de vacature kan contact worden opgenomen met Matthijs Jacobsen, Senior HR-adviseur, op telefoonnummer 06-22815546.

We zien uw reactie graag uiterlijk 22 november 2020 tegemoet.

 

© Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work