Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Update sluiting scholen vanwege Corona

 

 

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen

van alle CNS-basisscholen

 

 

 

Ede, 31 maart 2020

 

 

Ons kenmerk:             COR/TvA 20.0015

Behandeld door:         crisisteam CNS Ede

Betreft:                        update sluiting scholen

 

 

Geachte ouder/verzorger,

 

Vanaf 16 maart jl. zijn op besluit van het kabinet alle scholen gesloten. Een drastisch besluit met een grote impact op velen. Een besluit dat echter noodzakelijk is om het Corona-virus onder controle te krijgen. Wij beseffen heel goed dat er van u als ouder/verzorger veel gevraagd wordt. Wij zijn dankbaar dat u samen met ons thuisonderwijs mogelijk maakt voor de kinderen in deze onzekere periode. Graag willen wij met deze brief u op de hoogte stellen van de laatste stand van zaken:

 

Zojuist heeft het kabinet een persconferentie gehouden en daarbij nieuwe informatie medegedeeld inzake de sluiting van de scholen. De overheid geeft aan dat de sluiting van de scholen en kinderopvangorganisaties verlengd zal worden t/m 28 april 2020.

Dit betekent dat alle scholen van CNS Ede t/m de meivakantie, zondag 10 mei 2020, gesloten zijn.

 

Vanuit onze scholen zal ook de komende periode onderwijs op afstand verzorgd worden.

Over hoe de organisatie van dit onderwijs op afstand wordt vormgegeven, bent u door het team van de betreffende school op de hoogte gebracht. Ook de komende periode zullen zij u daarover blijven informeren.

 

Nog steeds kunnen ouders die in vitale en/of cruciale beroepen werken aanspraak maken op opvang op school gedurende schooltijd. Dit is conform het kabinetsbesluit.

Mocht u in een vitaal beroep werkzaam zijn en onverhoopt geen opvang voor uw kind(eren) kunnen regelen, neemt u dan via de mail contact op met de directeur van de school.

Wanneer u gebruik maakt van de opvang op school, vragen wij uw kind(eren) gedag te zeggen en op te halen bij de ingang van de school. Hiermee voldoen wij aan de oproep om zo min mogelijk contact tussen mensen onderling te hebben.

 

Graag willen wij de teams van de scholen bedanken voor hun mateloze inzet en getoonde flexibiliteit om het onderwijs op afstand tot een succes te maken. Hartverwarmend om in deze ingrijpende periode te zien dat ouder/verzorger en school de handen ineen slaan om kinderen een goede ondersteuning te bieden.

 

Voor de kinderen is het ook een moeilijke periode. Zij maken zich misschien zorgen en missen wellicht hun vriendjes en het samenzijn in de klas. Laat uw kind bij voorkeur een vast ritme aanhouden met voldoende afwisseling. Thuiswerken moet ook leuk zijn.

 

 

Wij wensen u veel succes in de komende weken. Wij hopen en bidden dat deze pandemie snel beheersbaar wordt en u en uw naasten in goede gezondheid blijven verkeren.

 

Als er nieuwe informatie is, dan berichten wij u zo spoedig mogelijk.

 

Namens het CNS-crisisteam,

René Cornelisse, directeur CNS-basisschool Wilhelmina

Matthijs Jacobsen, senior HR adviseur CNS Ede

Helma Laurier, bestuurssecretaris CNS Ede

Met vriendelijke groet,

 

 

Drs. Th.J. van Altena

Voorzitter College van Bestuur

 

 

 

 

 


Media
  • CNS logo-CNS-klein-FC
© Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work