Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Scholen sluiten tijdelijk vanwege Corona-virus

                                                                                                

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen

van alle CNS-basisscholen

  

Ede, 15 maart 2020

 

Geachte ouder/verzorger,

 

Vandaag heeft het kabinet het besluit genomen, dat met ingang van 16 maart tot en met 6 april a.s. scholen en kinderopvangorganisaties worden gesloten. Dit is voor alle betrokkenen binnen het onderwijs een ingrijpend besluit.

Dit betekent dat alle scholen van CNS Ede vanaf morgen voor een periode van drie weken gesloten zijn.

 

In de afgelopen week heeft CNS Ede nagedacht over vormen van thuisonderwijs. Maandag en dinsdag bereiden de teams van onze scholen zich daarop voor. Uiterlijk dinsdagmiddag 17 maart ontvangt u via de school verdere informatie en instructies. 
 

Alleen ouders die in vitale beroepen werken kunnen aanspraak maken op opvang op school gedurende schooltijd. Dit is een conform het kabinetsbesluit.

Mocht u in een vitaal beroep werkzaam zijn (zie bijlage onder de brief) en onverhoopt geen opvang voor uw kind(eren) kunt regelen, neemt u dan via de mail contact op met de directeur van de school.

 

Saamhorigheid en wederzijds begrip zijn in deze moeilijke en ingrijpende periode sleutelwoorden. Als er nieuwe informatie is, dan zullen wij u zo spoedig mogelijk berichten.

 

Wij hopen en bidden dat wij op deze wijze de verspreiding van het virus meer beheersbaar wordt.  

 

Namens het CNS-crisisteam,

René Cornelisse, directeur CNS-basisschool Wilhelmina

Matthijs Jacobsen, senior HR adviseur

Helma Laurier, bestuurssecretaris

Marion van Maren, medewerker stafbureau

 

Met vriendelijke groet, 

 

Drs. Th.J. van Altena

Voorzitter College van Bestuur

Media
  • CNS logo1.pdf
© Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work