Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Vacature directeur De Caleidoscoop (0,6 -0,8 fte)

De Caleidoscoop in Ede is een christelijke basisschool, gevestigd in een mooi en ruim opgezet gebouw. Op onze school wordt met een hecht en betrokken team onderwijs gegeven aan 125 leerlingen. Onze leerling populatie is een prachtige afspiegeling van de huidige samenleving; diversiteit is onze kracht! Wij bieden onze leerlingen een veilige plek waar zij zich ten volle kunnen ontwikkelen en we dagen hen uit om boven hun eigen niveau uit te stijgen. Samen met hen gaan we op zoek naar hun talenten. Dit doen wij onder andere door in de ochtenden groep doorbroken te werken, hanteren wij in school een duidelijke structuur en werken wij met de Kanjertraining. Het prettige pedagogische klimaat is hierin kenmerkend voor De Caleidoscoop en typeert ons team waarin wij iedere leerling zien!

Stichting CNS Ede is de overkoepelende organisatie voor veertien basisscholen – waaronder één voor speciaal basisonderwijs – in Ede en Bennekom. In totaal bieden de scholen onderwijs aan 2.853 leerlingen. De scholen verschillen in omvang, onderwijsconcept en organisatie. Alle directeuren werken actief samen in een team dat een adviesorgaan is voor het CvB. Zij dragen bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het stichtingsbeleid en voelen zich hiervan mede-eigenaar. CNS Ede zoekt per 1 april 2020 (of zo mogelijk eerder) een:

 

Directeur 0,6 fte (eventueel uit te breiden met lesgevende taken naar 0,8 fte)

‘Een daadkrachtige leider met hart voor de leerling’

 

Onze nieuwe directeur is een onderwijskundig leider. Je sluit aan bij onze ontwikkelde visie en onder jouw leiding werken we aan de borging hiervan, vanuit eenduidigheid en doorgaande lijnen. Jij ziet kansen om De Caleidoscoop zo te profileren in de omgeving dat we laten zien wat we in huis hebben. Kenmerkend voor de Caleidoscoop is een sterk accent op goede basisvaardigheden voor onze leerlingen op het gebied van taal, lezen en rekenen. In dit kader geeft de directeur leiding aan het proces van kwaliteitsverbetering / - borging. Onze nieuwe directeur enthousiasmeert het team voor onderwijskundige ontwikkelingen en je weet dit met het team een zichtbare plek te geven in ons onderwijs. Je bent daadkrachtig en staat voor je team, daarbij bewaak je moeiteloos de balans tussen sturen en verbinden.

 

Onze nieuwe directeur:

§  schept een klimaat waarin een ieder zich betrokken en gewaardeerd voelt;

§  communiceert heel helder en duidelijk richting leerkrachten, leerlingen en ouders;

§  speelt in op toekomstige ontwikkelingen in de omgeving en werkt doelgericht;

§  herkent en erkent kwaliteiten in het team en kan feedback geven en ontvangen;

§  vervult een actieve rol het directeurenteam (DT);

§  sluit aan bij de christelijke identiteit van onze scholen.

 

Wij bieden:

§  een gedreven team met hart voor de leerling populatie;

§  een mooi, ruim schoolgebouw met moderne middelen;

§  een hecht samenwerkend DT met professionele ondersteuning vanuit het stafbureau;

§  salariëring volgens cao po.

 

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je naar aanleiding van deze oproep interesse of heb je vragen, bel dan vrijblijvend met Marjolein Kouwen (adviseur werving) op 06-13741197. Reageren is mogelijk t/m 7 november 2019, we ontvangen je sollicitatie graag via deze link.

De eerste gesprekken zijn gepland in week 47, een tweede gesprek met de selectiecommissie is gepland op 26 november 2019.

Media
  • directeur Caleidoscoop
© Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work