Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Vacatures

 

Stichting CNS Ede is een Protestants Christelijke onderwijsorganisatie voor eigentijds goed primair onderwijs. Op de 13 basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs zitten ongeveer 2750 leerlingen, er werken ongeveer 275 mensen op de scholen en het stafbureau. Onze scholen staan in Ede en Bennekom.

Wij zijn bijzonder veelzijdig. Wij willen het beste voor leerlingen en werken opbrengstgericht. We dagen kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen. Elke school en elk team geeft eigen kleur aan de invulling van het onderwijs. Ook leerkrachten en onderwijsassistenten dagen wij uit om het beste uit zichzelf te halen; dat hoort bij vakmensen. Wij bieden hiervoor goede begeleiding.

 

Wij zoeken leerkrachten voor vervanging en tijdelijke vacatures in verschillende scholen en groepen.

Als leerkracht ben je verantwoordelijk voor een groep. Je verzorgt het aanbod en de aanpak van de lessen en bereidt deze voor. Je stemt de inhoud af op de leerlingen en houdt rekening met individuele verschillen. Je zorgt voor een consequente leiding en begeleiding. Je onderhoudt contacten met de ouders. Je verricht klasse- en schoolbrede taken.

Je hebt een afgeronde Pabo-opleiding en ambitie om je verder te ontwikkelen met een masteropleiding. Je bent vakbekwaam of hebt potentie om dat niveau te bereiken. Je kiest uit persoonlijke overtuiging voor Protestants-Christelijk onderwijs en voelt je persoonlijk verbonden met de brede christelijke normen en waarden. Je hebt ervaring met gedifferentieerd lesgeven, bent consequent en biedt structuur. Je kunt goed samenwerken.

We bieden begeleiding aan starters en herintreders. De beloning is conform de cao PO als leraar LA.

 

Informatie en solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Margot Hinderink, Stafmedewerker P&O, telefoon 0318-619136. Je motivatiebrief en een actueel CV kun je richten aan m.hinderink@cnsede.nl.  Als we mogelijkheden zien, nemen we direct contact op voor een oriënterend gesprek. Het geven van een proefles is onderdeel van de selectieprocedure.

Graag duidelijk aangeven:

-       Hoeveel dagen je wilt werken

-       Naar welke groepen je voorkeur uitgaat

-       Wanneer je beschikbaar bent (direct of na de zomervakantie)

 

 

Vacature Intern Begeleider (0,6fte) Louise de Coligny

Stichting CNS Ede is een Protestants Christelijke onderwijsorganisatie die eigentijds goed onderwijs verzorgt aan ongeveer 2800 leerlingen. CNS heeft 13 reguliere basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs. Er werken ruim 275 mensen op de scholen en het stafbureau.

CNS-basisschool Louise de Coligny is een christelijke school. We laten ons inspireren door de bijbelse verhalen die hoop en kracht in zich dragen en ons levenslessen leren. Er zitten 275 kinderen op de school. We zien hen als volwaardige, uniek geschapen mensen waarin veel potentieel aanwezig is. Met onze werkwijze ‘The Leader in me’, gebaseerd op de zeven gewoonten van Stephen Covey, helpen we kinderen hun persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Het motto van de school is dan ook: ‘Worden wie je bent’. De 22 leerkrachten werken met het model Expliciete Directe Instructie. Komende jaren wil het team het Handelings Gericht Werken een verdiepingsslag geven om zo het aanbod nog passender te maken. De onderwijsbehoefte van een kind is het uitgangspunt; we willen denken in kansen in plaats van belemmeringen. Kinderen zijn zo veel mogelijk eigenaar van de te bereiken doelen en de begeleiding die daarvoor nodig is.

Vanwege vertrek in verband met prepensioen zoeken wij een:

Intern Begeleider (0,6 fte - 3 dagen per week)

Werkzaamheden

Als Intern Begeleider richt je je op het ondersteuningsprofiel van de school. Samen met de directeur vorm je een tandem en leid je de onderwijskundige ontwikkelingen om te komen tot een beredeneerd, gedifferentieerd lesaanbod. Je analyseert planmatig en maakt met de leerkrachten afspraken over gerichte interventies op groeps- en/of leerling niveau. Je coacht hen bij de uitvoering hiervan en bewaakt de gemaakte afspraken. Waar nodig doe je een vervolgonderzoek of werk je samen met externe deskundigen. In incidentele gevallen stel je een groeidocument en ontwikkelingsperspectief op met leerrendements- en/of uitstroomverwachtingen. Je maakt deel uit van het netwerk van Intern Begeleiders bij CNS Ede voor overleg en scholing.

Met het oog op de groei van de school, zal de omvang komende jaren uitbreiden. We zien mogelijkheden om de functie op te delen in een IB’ er voor de onderbouw en een IB’ er voor de bovenbouw (ieder 0,3).

Profiel

Je beschikt over bovengemiddelde leerkrachtvaardigheden. Je bent een stevige persoonlijkheid, denkt en handelt proactief en hebt een zelfstandige werkhouding. Je hebt een erkende afgeronde IB-opleiding of een Master SEN. Je hebt aantoonbaar een aantal jaren ervaring in de rol van Intern Begeleider. Je hebt een duidelijke visie op de zorgstructuur in een schoolorganisatie. In het contact met collega’s, ouders, leerlingen, externe specialisten en het Samenwerkingsverband ben je communicatief en sociaalvaardig. Je bent in staat te reflecteren op je eigen handelen en neemt verantwoordelijkheid voor je aandeel in de samenwerking.

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. De beloning valt binnen de cao PO. In de toekomst kun je in overleg ook ingezet worden op andere scholen binnen de stichting.

Informatie

Voor meer informatie kun je kijken op www.delouise.cnsede.nl Je kunt ook contact opnemen met Euranne van Gorkum, directeur van bassischool Louise de Coligny via telefoon 0318-693610.

Solliciteren     

Je sollicitatiebrief met je motivatie en je visie op onderwijs, een actueel CV en referenties kun je voor 15 juni richten aan Margot Hinderink (stafmedewerker P&O) via: sollicitatie@cnsede.nl   

De selectiegesprekken zijn op donderdagavond 21 juni 2018.

Vacatures

IPPON is een bemiddelingskantoor voor leerkrachten, onderwijsassistenten en onderwijsspecialisten in het basisonderwijs. Ippon verzorgt voor de Stichting CNS Ede e.o. de vervanging voor leerkrachten die uitvallen (bijvoorbeeld door buitengewoon verlof, ziekte of zwagerschaps- en bevallingsverlof). Indien je  geïnteresseerd bent in invalwerk bij de Stichting CNS Ede e.o., of je wilt solliciteren, neem dan rechtstreeks contact op met Ippon via
info@ippon-personeelsdiensten.nl of telefonisch via 0318-830244.
Je kunt ook de website van IPPON raadplegen: www.ippon-personeelsdiensten.nl

© Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work