Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Vacature Intern Begeleider (0,6fte) Louise de Coligny

Stichting CNS Ede is een Protestants Christelijke onderwijsorganisatie die eigentijds goed onderwijs verzorgt aan ongeveer 2800 leerlingen. CNS heeft 13 reguliere basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs. Er werken ruim 275 mensen op de scholen en het stafbureau.

CNS-basisschool Louise de Coligny is een christelijke school. We laten ons inspireren door de bijbelse verhalen die hoop en kracht in zich dragen en ons levenslessen leren. Er zitten 275 kinderen op de school. We zien hen als volwaardige, uniek geschapen mensen waarin veel potentieel aanwezig is. Met onze werkwijze ‘The Leader in me’, gebaseerd op de zeven gewoonten van Stephen Covey, helpen we kinderen hun persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Het motto van de school is dan ook: ‘Worden wie je bent’. De 22 leerkrachten werken met het model Expliciete Directe Instructie. Komende jaren wil het team het Handelings Gericht Werken een verdiepingsslag geven om zo het aanbod nog passender te maken. De onderwijsbehoefte van een kind is het uitgangspunt; we willen denken in kansen in plaats van belemmeringen. Kinderen zijn zo veel mogelijk eigenaar van de te bereiken doelen en de begeleiding die daarvoor nodig is.

Vanwege vertrek in verband met prepensioen zoeken wij een:

Intern Begeleider (0,6 fte - 3 dagen per week)

Werkzaamheden

Als Intern Begeleider richt je je op het ondersteuningsprofiel van de school. Samen met de directeur vorm je een tandem en leid je de onderwijskundige ontwikkelingen om te komen tot een beredeneerd, gedifferentieerd lesaanbod. Je analyseert planmatig en maakt met de leerkrachten afspraken over gerichte interventies op groeps- en/of leerling niveau. Je coacht hen bij de uitvoering hiervan en bewaakt de gemaakte afspraken. Waar nodig doe je een vervolgonderzoek of werk je samen met externe deskundigen. In incidentele gevallen stel je een groeidocument en ontwikkelingsperspectief op met leerrendements- en/of uitstroomverwachtingen. Je maakt deel uit van het netwerk van Intern Begeleiders bij CNS Ede voor overleg en scholing.

Met het oog op de groei van de school, zal de omvang komende jaren uitbreiden. We zien mogelijkheden om de functie op te delen in een IB’ er voor de onderbouw en een IB’ er voor de bovenbouw (ieder 0,3).

Profiel

Je beschikt over bovengemiddelde leerkrachtvaardigheden. Je bent een stevige persoonlijkheid, denkt en handelt proactief en hebt een zelfstandige werkhouding. Je hebt een erkende afgeronde IB-opleiding of een Master SEN. Je hebt aantoonbaar een aantal jaren ervaring in de rol van Intern Begeleider. Je hebt een duidelijke visie op de zorgstructuur in een schoolorganisatie. In het contact met collega’s, ouders, leerlingen, externe specialisten en het Samenwerkingsverband ben je communicatief en sociaalvaardig. Je bent in staat te reflecteren op je eigen handelen en neemt verantwoordelijkheid voor je aandeel in de samenwerking.

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. De beloning valt binnen de cao PO. In de toekomst kun je in overleg ook ingezet worden op andere scholen binnen de stichting.

Informatie

Voor meer informatie kun je kijken op www.delouise.cnsede.nl Je kunt ook contact opnemen met Euranne van Gorkum, directeur van bassischool Louise de Coligny via telefoon 0318-693610.

Solliciteren     

Je sollicitatiebrief met je motivatie en je visie op onderwijs, een actueel CV en referenties kun je voor 15 juni richten aan Margot Hinderink (stafmedewerker P&O) via: sollicitatie@cnsede.nl   

De selectiegesprekken zijn op donderdagavond 21 juni 2018.

© Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work